Infinitus Risk Management LogoInifinitus Risk Management Header
Infinitus

Inifinitum


Erika Botha het in Secunda gematrikuleer en aan die Randse Afrikaanse Universiteit (nou die Universiteit van Johannesburg) haar regsgrade behaal, waarna sy in 2000 as Prokureur toegelaat is.

Erika het vanaf 2001 as Regsadviseur by Ou Mutual Makelaars in Pretoria gewerk.

In 2004 het sy gekwalifiseer as Nakomingsbeampte en ook haar Nakomingsertifikaat aan die Universiteit van Kaapstad verwerf.

Sedert 2004 tot November 2012 was sy in diens van Masthead, Pretoria.

Sy is getroud met Jaco, 'n oogkundige en het 2 kinders, Cara (nou 7 jaar oud) en Rico (4 jaar oud). Hulle is tans woonagtig in Hartbeespoort.

Pieter Moller het in Glencoe, Natal gematrikuleer en aan die Potchefstroomse Universiteit sy regsgraad behaal, waarna hy tot 1999 as Prokureur gepraktiseer het met Siviele Litigasie en Kommersiele reg as spesialiteitsveld.

Pieter het in 2000 tot die versekeringsbedryf toegetree as Sage en later Momentum Franchise-eienaar.

In 2004 het hy gekwalifiseer as Nakomingsbeampte en ook sy Nakomingsertifikaat aan die Universiteit van Kaapstad verwerf.

Sedert 2004 tot Desember 2012 was hy in diens van Masthead, Pretoria.

Hy is getroud met Louise, 'n versekeringsadministrateur, het 2 dogters Lizelle & Andrea wat beide ook gekwalifiseerde regspraktisyns is. Hulle woon tans in Pretoria.

Copyright © 2013 Infinitus Risk Management Service | Website created by Conqueror Technologies