Infinitus Risk Management LogoInifinitus Risk Management Header
Hulp met die daarstelling van dienskontrakte met alle werknemers, insluitend assistente en
     verteenwoordigers
Monitering van geskik en gepaste vereistes vir verteenwoordigers rondom kwalifikasies, ervaring en
     regulatoriese eksamens
Opdatering van die besigheid se register van verteenwoordigers by die RFD
Opleiding aan personeel en verteenwoordigers rondom regulasies en toepassing daarvanEmployment Contract: Personal Assistant
(not available yet)


FAIS Declaration: Non-advice Giver
Checklist for Appointment of Representatives
(not available yet)


Process for Appointment of Representatives
(not available yet)
Employment Contract: Representative
(not available yet)


Employment Contract: Representative under Supervision
(not available yet)
Process for Monitoring of Representative under Supervision
(not available yet)
FAIS Declaration: Advice Giver
Fit 'n Proper Declaration: Key Individual


Fit 'n Proper Declaration: Representative

Appointment of Representative at FSB

Register of Representative (Per individual)

Register of Representative (Per FSP)


Diensooreenkoms: Persoonlike Assistent
(nog nie beskikbaar nie)


FATD Verklaring: Nie-adviesgewer
Kontrolelys vir Aanstelling van Verteenwoordiger


Proses vir Aanstelling van Verteenwoordiger

Diensooreenkoms: Verteenwoordiger
(nog nie beskikbaar nie)


Diensooreenkoms: Verteenwoordiger onder Toesig
(nog nie beskikbaar nie)
Proses vir Monitering van Verteenwoordiger onder Toesig

FATD Verklaring: Adviesgewer
Geskik & Gepaste Verklaring: Sleutelindividu
(nog nie beskikbaar nie)
Geskik & Gepaste Verklaring: Verteenwoordiger
(nog nie beskikbaar nie)
Aanstelling van Verteenwoordiger by RFD
Register van Verteenwoordigers (Per individu)

Register van Verteenwoordigers (Per FDV)

Copyright © 2013 Infinitus Risk Management Service | Website created by Conqueror Technologies