Infinitus Risk Management LogoInifinitus Risk Management Header
Die aanstelling van Infinitus as die Nakomingsbeampte op rekord gekoppel aan jou besigheid
Daarstelling van 'n Risikobestuurplan vir die besigheid en die deurlopende opdatering en bestuur
     daarvan met elke kwartaalbesoek aan die praktyk
Hulp met daarstelling van prosesse en dokumentasie ten einde aan gestelde regulasies te voldoen
Verslag aan die bestuur met elke kwartaalbesoek rondom bevindinge en aanbevelings
Voltooiing en indiening van jaarlikse nakomingsverslag aan die RFDRisk Management Plan
(not available yet)


Strategic and Business Plan
(not available yet)
Business Continuity Plan
(not available yet)


Policy on Management of Complaints
Policy on Management of Conflict of Interest


FICA Internal Rules
FIC Risk Indicators and Checklist
FIC Registration


Index to Compliance File


Risikobestuurplan
(nog nie beskikbaar nie)


Strategiese– en Besigheidsplan
(nog nie beskikbaar nie)
Besigheidsopvolgplan
(nog nie beskikbaar nie)


Beleid rondom Bestuur van Klagtes
Beleid rondom Bestuur van Konflik van Belange


FISW Interne Reels
FIS Risikobepalers en Kontrolelys
FIS Registrasie


Indeks vir Nakomingsleer

Copyright © 2013 Infinitus Risk Management Service | Website created by Conqueror Technologies