Infinitus Risk Management LogoInifinitus Risk Management Header


Die aanstelling van Infinitus as die Nakomingsbeampte op rekord gekoppel aan jou besigheid
Daarstelling van 'n Risikobestuurplan vir die besigheid en die deurlopende opdatering en bestuur
     daarvan met elke kwartaalbesoek aan die praktyk
Hulp met daarstelling van prosesse en dokumentasie ten einde aan gestelde regulasies te voldoen
Verslag aan die bestuur met elke kwartaalbesoek rondom bevindinge en aanbevelings
Voltooiing en indiening van jaarlikse nakomingsverslag aan die RFDHulp met daarstelling van prosesse ten einde te verseker dat die advies aan kliënte sistematies en
     volledig op rekord geplaas word
Daarstelling van proses vir die hantering van klagtes van kliënte en hulp met die kommunikasie daaraan
     verwant
Daarstelling van proses vir die hantering van konflik van belange en die openbaarmaking aan kliënte


Hulp met die daarstelling van dienskontrakte met alle werknemers, insluitend assistente en
     verteenwoordigers
Monitering van geskik en gepaste vereistes vir verteenwoordigers rondom kwalifikasies, ervaring en
     regulatoriese eksamens
Opdatering van die besigheid se register van verteenwoordigers by die RFD
Opleiding aan personeel en verteenwoordigers rondom regulasies en toepassing daarvan


Gereelde nuusbriewe oor nakoming en ander verwante veranderinge in die regulerende omgewingt
Deurlopende inskerping rondom veranderinge in die regulerende omgewing en aanpassing van prosesse
     om daaraan te voldoen
Sodanige bykomende nakomingsdienste en ondersteuning wat redelikerwys van 'n Nakomingsbeampte
     verwag kan word


Copyright © 2013 Infinitus Risk Management Service | Website created by Conqueror Technologies